No.5300女神杨晨晨Yome紫色吊带短裙配超薄肉丝秀完美身材诱惑写真[78P]_杨晨晨_秀人网

No.5300女神杨晨晨Yome紫色吊带短裙配超薄肉丝秀完美身材诱惑写真[78P]_杨晨晨_秀人网

初以烟九分,入甘草膏一分,照常吸之。痘疮未愈痢随生,湿热伤中证非轻,白属伤气四君剂,红属伤血四物灵。

医为有大热,解肌而发汗,亡阳虚烦躁,心下苦痞坚,表里俱虚竭,卒起而头眩,客热在皮肤,怅怏不得眠。【注】寒战切牙者,森森若寒,振振摇动,上下牙尖相磨而鸣也。

 【注】发热三日见点者,常候也。 若迟延失治,以致肺叶焦举,则难求矣。

按木鳖有二种,一产南中,形细而底凸,又名木虱子。发于外者,泪、唾、汗,皆其类也。

凡此十二官者,不得相失也,故主明则下安,主不明则十二官危,使道闭塞而不通,形乃大伤。十一月之时,阳气在里,胃中烦热,以阴气内弱,不能胜热,故欲裸其身。

延诊视,且问故。在人自胚胎至成人,必二十年,方坚骨髓。

Leave a Reply